Lørenhagen Eierseksjonssameie

Lørenhagen ligger på sydsiden av Lørenveien og består av 100 selveierleiligheter.
Leilighetene er fordelt på to bygg som varierer i høyde fra fire til syv etasjer.
Alle leilighetene var ferdig overført fra entreprenøren til sine respektive eiere i slutten av november 2012.

Alle nyheter og informasjon om hva som skjer i sameiet, finner du på vår Facebook grupppe som heter Lørenhagen Eierseksjonssameie. Gruppen er ikke offentlig, men du kan gjerne bli medlem.
For de som ikke har Facebook, sender vi ut informasjon på mail eller i postkasse dersom det er avtalt.

Revidert rutine for bestilling av Cliq-nøkler

Det er gjort en oppdatering rundt rutinene av bestilling av Cliq-nøkler. Info finnes under "Nyttig info" på hjemmesiden. Her er den nye teksten gjengitt: 

 

Nøkkelsystemet

Merk! Nøkler inn til selve leilighetene er ikke systemnøkler, dvs. du kan du lage så mange kopier du bare vil hos hvilken som helst forhandler som sliper nøkler. 

Vårt nøkkelsystem (Cliqlås) er avansert i form av at hver hovednøkkel til ytterdøren og dører inn til boder, garasjen etc. er kodet spesielt for den enkelte seksjonsenhet. Det er mulig å bestille ekstra nøkler eller ny nøkkel ved tap. Bestilling av ny nøkkel kan kun gjøres av eier, ved henvendelse til Driftssentralen. Bestilling skal være godkjent av styret.

Bestilling av nye Cliq-nøkler :

Seksjonseier møter personlig opp hos Driftssentralen (Lørenveien 40) for å gjøre bestillingen. Ved bestilling må alle tidligere utleverte nøkler fremvises for å dokumentere at det dreier seg om en bestilling av ekstra nøkkel. (Alle gjenværende nøkler må også fremvises ved bestilling av erstatning for tapt nøkkel). Ikke fremviste nøkler vil bli slettet fra systemet. Løren Driftssentral bestiller nøkkel hos Trioving AS. Betaling for bestilling av nøkler gjøres samtidig på kortterminal. (Ikke kontant)

Etter bestilling vil nøkkel (nøkler) komme i postoppkrav til eier eller bestiller, fra Trioving AS. 

Pris pr. nøkkel er ca. 750,- kr. for eksakt pris kontakt Trioving AS

Dersom du ønsker å gjøre en avtale for enten bestilling eller programmering kan dette gjøres på telefon 41798100 i Driftssentralens åpningstider (08.00-15.00) eventuelt pr. e-post: lorendrift@selvaag.no

Priser:

Bestilling av nøkkel (nøkler): 625,- kr pr. bestilling. (ink. MVA)

Sletting av mistet nøkkel (nøkler): 625,- kr. (ink. MVA)-

Sletting og bestilling av nøkkel (nøkler): 1187,50 kr. (ink. MVA)

 

Sletting av nøkkel (nøkler) koster ekstra pga. omprogrammering av låsesylindere (dører), som må gjøres manuelt.