Lørenhagen Eierseksjonssameie

Lørenhagen ligger på sydsiden av Lørenveien og består av 100 selveierleiligheter. Leilighetene er fordelt på to bygg som varierer i høyde fra fire til syv etasjer. Alle leilighetene var ferdig overført fra entreprenøren til sine respektive eiere i slutten av november 2012.

 

 

 

Endring i godtatte postkasseskilt

På grunn av mye problemer med ureglementert postkasseskilting, vil styret som et prøveprosjekt godta to typer postkasseskilter. Følgende tekst er derfor lagt til under punktet Postkasseskilt under "Nyttig info" på hjemmesiden. Vi håper at dette fører til mer "reglementer" merking av postkasser fra våre beboere, også ved kortere utleie perioder. 

 

Postkasseskilt

Som et prøveprosjekt vil nå også postens postkassestilt være godkjent, i tillegg til de orignale postkasseskiltene fra Servicegruppen.

Skiltet skal uansett være oppe senest innen 14 dager etter innflytting, hvis ikke bestiller styret skilt og fakturer den enkelte med en tilleggsavgift. Det er ikke tillatt med merking av postkasser med andre merkinger enn disse to. 

De originale postkasseskiltene/navneskilt gjøres av den enkelte beboer/eier og kan gjøres fra: 

Firma: Servicegruppen AS Postboks 15 2025 FJERDINGBY

Tlf: 64 80 26 48

E-post: salg@servicegruppen.no / skilt@servicegruppen.no

Webadresse: www.servicegruppen.no

Skilttype: Norgeskassa MEGA

 

 

Postens postkasseskilt får du ved melding av adresseenring på posten sine hjemmesider.

Oppslagstavle

Siste nyheter

Skjeggkre
Informasjon til seksjonseiere ang....


Komprimatorbil
Torsdag 16. april kommer komprimatorbilen...


Varsel om årsmøte 2020
Dette er kun en informasjon om dag, og...


Mye moro for liten og stor på Løren i desember
Søndag 1. desember:


Beboermøte 2019
Velkommen til årets...