Lørenhagen Eierseksjonssameie

Lørenhagen ligger på sydsiden av Lørenveien og består av 100 selveierleiligheter. Leilighetene er fordelt på to bygg som varierer i høyde fra fire til syv etasjer. Alle leilighetene var ferdig overført fra entreprenøren til sine respektive eiere i slutten av november 2012.

 

 

 

Påminnelse om brannsikkerhet

Vi minner om at det ikke er lov å oppbevare noe i fellesganger i Lørenhagen, dette da alle våre  ganger er rømmningsveier. Følgende tekst er derfor også oppdatert under "Nyttig info" på våre hjemmesider. 

Dersom vi ikke retter oss etter rettningslinjene, risikerer vi store bøter fra Brann- og redningsetaten. 

 

Brannsikkerhet

Etter pålegg fra Brann- og redningsetaten, er det ikke tillatt å oppbevare ting (med untak av dørmatte) i ganger i Lørenhagen. Dette er fordi alle våre ganger er å regne som rømningsveier. Alle ting som blir ureglementert oppbevart i ganger (både leilighetsganger og bodganger) vil bli fjernet av vaktmester, og satt på lager i 6 uker. Dersom ikke beboer melder seg til styret innen den tid, for å få tilbake disse tingene vil de bli kastet.  

 

Vi gjør oppmerksom på at dette IKKE er et vedtak fra Styret i Lørenhagen, men en del av norsk regelverk (Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter - spes §2-3).

 

 

Oppslagstavle

Siste nyheter

Skjeggkre
Informasjon til seksjonseiere ang....


Komprimatorbil
Torsdag 16. april kommer komprimatorbilen...


Varsel om årsmøte 2020
Dette er kun en informasjon om dag, og...


Mye moro for liten og stor på Løren i desember
Søndag 1. desember:


Beboermøte 2019
Velkommen til årets...