Lørenhagen Eierseksjonssameie

Lørenhagen ligger på sydsiden av Lørenveien og består av 100 selveierleiligheter.
Leilighetene er fordelt på to bygg som varierer i høyde fra fire til syv etasjer.
Alle leilighetene var ferdig overført fra entreprenøren til sine respektive eiere i slutten av november 2012.

Alle nyheter og informasjon om hva som skjer i sameiet, finner du på vår Facebook grupppe som heter Lørenhagen Eierseksjonssameie. Gruppen er ikke offentlig, men du kan gjerne bli medlem.
For de som ikke har Facebook, sender vi ut informasjon på mail eller i postkasse dersom det er avtalt.

Påminnelse om brannsikkerhet

Vi minner om at det ikke er lov å oppbevare noe i fellesganger i Lørenhagen, dette da alle våre  ganger er rømmningsveier. Følgende tekst er derfor også oppdatert under "Nyttig info" på våre hjemmesider. 

Dersom vi ikke retter oss etter rettningslinjene, risikerer vi store bøter fra Brann- og redningsetaten. 

 

Brannsikkerhet

Etter pålegg fra Brann- og redningsetaten, er det ikke tillatt å oppbevare ting (med untak av dørmatte) i ganger i Lørenhagen. Dette er fordi alle våre ganger er å regne som rømningsveier. Alle ting som blir ureglementert oppbevart i ganger (både leilighetsganger og bodganger) vil bli fjernet av vaktmester, og satt på lager i 6 uker. Dersom ikke beboer melder seg til styret innen den tid, for å få tilbake disse tingene vil de bli kastet.  

 

Vi gjør oppmerksom på at dette IKKE er et vedtak fra Styret i Lørenhagen, men en del av norsk regelverk (Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter - spes §2-3).