Lørenhagen Eierseksjonssameie

Lørenhagen ligger på sydsiden av Lørenveien og består av 100 selveierleiligheter.
Leilighetene er fordelt på to bygg som varierer i høyde fra fire til syv etasjer.
Alle leilighetene var ferdig overført fra entreprenøren til sine respektive eiere i slutten av november 2012.

Alle nyheter og informasjon om hva som skjer i sameiet, finner du på vår Facebook grupppe som heter Lørenhagen Eierseksjonssameie. Gruppen er ikke offentlig, men du kan gjerne bli medlem.
For de som ikke har Facebook, sender vi ut informasjon på mail eller i postkasse dersom det er avtalt.

Malearbeide på fasade

Uke 41 begynner utvendig vedlikehold. Panelte flater på fasaden skal males.

Alle som har satt opp varmelamper på vegger med panel, må selv skru disse ned før veggene males. Møbler, blomsterpotter, og annet som står inntil veggene må flyttes ut mot rekkverk.

 

Det vil bli brukt lift, det er ikke nødvendig å være hjemme på bestemte tidspunkt når arbeidet utføres.

Om malerene må skru ned varmelamper, flytte på møbler og annet vil dette medføre en kostnad for eier av seksjonen dette gjelder.