Lørenhagen Eierseksjonssameie

Lørenhagen ligger på sydsiden av Lørenveien og består av 100 selveierleiligheter.
Leilighetene er fordelt på to bygg som varierer i høyde fra fire til syv etasjer.
Alle leilighetene var ferdig overført fra entreprenøren til sine respektive eiere i slutten av november 2012.

Alle nyheter og informasjon om hva som skjer i sameiet, finner du på vår Facebook grupppe som heter Lørenhagen Eierseksjonssameie. Gruppen er ikke offentlig, men du kan gjerne bli medlem.
For de som ikke har Facebook, sender vi ut informasjon på mail eller i postkasse dersom det er avtalt.

Komprimatorbil

 Nå er det en fin anledning til å få ryddet i leilighet og bod.

Komprimatorbilen kommer til oss onsdag 9. oktober.

Her kan du bli kvitt alt som ikke er spesialavfall !!

Spesialavfall er: Elektriske artikler, bildekk, batterier, eksplosiver,

maling, løsemidler, gassflasker o.a

Den vil stå på parkeringsplassen ved hagen vår fra kl. 18.30 – 19.00