Lørenhagen Eierseksjonssameie

Lørenhagen ligger på sydsiden av Lørenveien og består av 100 selveierleiligheter.
Leilighetene er fordelt på to bygg som varierer i høyde fra fire til syv etasjer.
Alle leilighetene var ferdig overført fra entreprenøren til sine respektive eiere i slutten av november 2012.

Alle nyheter og informasjon om hva som skjer i sameiet, finner du på vår Facebook grupppe som heter Lørenhagen Eierseksjonssameie. Gruppen er ikke offentlig, men du kan gjerne bli medlem.
For de som ikke har Facebook, sender vi ut informasjon på mail eller i postkasse dersom det er avtalt.

Rutiner for lufting av radiator lagt til under "Nyttig Info"

Følgende tekst (ref. se "les mer" i artikkelen") er nå lagt til på hjemmesiden under "Nyttig Info" - "Radiator vedlikehold".

Vi vil også i midten av september fra nå av sende ut et varsel der vi oppfordrer alle våre beboere til å lufte sine radiatorer. Dette vil gi bedre varme fra radiatoren, samt redusere "støy" i systemet. Du kan gjerne lufte radiatoren ofter enn dette. For å kunne lufte radiatoren trenger du en radiatornøkkel, denne må hver enkel beboer anskaffe selv. Disse får man tak i hos både Jernia, Clas OhlsonBiltema for å nevne noen. 

Radiator vedlikehold

Radiatorene i en leilighet bør luftet og tørkes støv av minst 1 gang i året. Gjerne ved "oppstart av radiatorsesongen" (september/oktober/november). Dette gjør at både du og dine naboer får maksimal effekt ut av radiatoren, med så lite støy som mulig. 

Støvtørking av radiatoren: 

Risten på toppen av radiatoren kan lett tas av ved å dra denne rett opp, slik. Bruk en støvklut eller støvsuger til å fjerne alt støv både nedi og rundt radiatoren. Når du er ferdig med å tørke støv, trykker du enkelt risten tilbake på plass. 

Lufting av radiatoren: 

For å lufte radiatoren, trenger du en radiatornøkkel. Denne får man kjøpt hos både Clas OhlsonBiltema osv.  Du vil også trenge en liten beholder eller klut, da det vil komme ut en liten mengde vann fra radiatoren mot slutten av prosessen. 

Luftninge fungerer best dersom radiatoren er stengt av, så skru radiatoren ned på * før du begynner. 

Slik gjør du det: 

 

  1. Sett nøkkelen i radiatorventilen (som ser slik ut), og vri forsiktig til du hører en suselyd. 
  2. La luften slippe ut og fortsett til det kommer vann ut av radiatoren. 
  3. Steng så igjen ventilen ved å vri forsiktig motsatt vei av hva du gjorde da du åpnet den. 
  4. Gjenta gjerne prosessen et par dager senere, for å sikre maksimalt resultat.