Lørenhagen Eierseksjonssameie

Lørenhagen ligger på sydsiden av Lørenveien og består av 100 selveierleiligheter.
Leilighetene er fordelt på to bygg som varierer i høyde fra fire til syv etasjer.
Alle leilighetene var ferdig overført fra entreprenøren til sine respektive eiere i slutten av november 2012.

Alle nyheter og informasjon om hva som skjer i sameiet, finner du på vår Facebook grupppe som heter Lørenhagen Eierseksjonssameie. Gruppen er ikke offentlig, men du kan gjerne bli medlem.
For de som ikke har Facebook, sender vi ut informasjon på mail eller i postkasse dersom det er avtalt.

Komprimatorbil

Torsdag 16. april kommer komprimatorbilen til oss.

Bilen vil stå på parkeringsplassen ved siden av søppelnedkastene, mellom kl. 18.30 og kl. 19.00

Her kan du bli kvitt alt som ikke er spesialavfall.

Spesialavfall er:

Elekrtiske artikler, bildekk, batterier, eksplosiver, maling, løsemidler, gassflasker, o.a.

Beboere må selv tiltransportere og kaste sitt avfall inn i komprimatorbilen.

HUSK Å HOLDE AVSTAND TIL ANDRE.