Lørenhagen Eierseksjonssameie

Lørenhagen ligger på sydsiden av Lørenveien og består av 100 selveierleiligheter.
Leilighetene er fordelt på to bygg som varierer i høyde fra fire til syv etasjer.
Alle leilighetene var ferdig overført fra entreprenøren til sine respektive eiere i slutten av november 2012.

Alle nyheter og informasjon om hva som skjer i sameiet, finner du på vår Facebook grupppe som heter Lørenhagen Eierseksjonssameie. Gruppen er ikke offentlig, men du kan gjerne bli medlem.
For de som ikke har Facebook, sender vi ut informasjon på mail eller i postkasse dersom det er avtalt.

Skjeggkre

Informasjon til seksjonseiere ang. skjeggkre.

 Styret har fått to henvendelser ang. skjeggkre i sameiet. I den forbindelse har vi kontaktet

 Anitcimex AS for råd og veiledning

I første omgang er det viktig at alle setter ut limfeller i egen leilighet, for å få klarhet i om- og hvor det eventuelt finnes skjeggkre.

Disse limfellene kan bestilles hos Anticimex AS ved Hans Petter Nord: 

hans.petter.nord@anticimex.no

Minimumsbestilling er 20 limfeller. Fellene koster kr. 15.- pluss mva pr. stk.

Det bør settes 2-4 feller i hvert rom, avhengig av størrelsen på rommet. Fellene skal stå i 3-4 uker.

Videre bør det støvsuges godt og ofte, spesielt langs gulvlistene.

Antall skjeggkre pr. seksjon rapporters til styret, for videre behandling i saken.

 

Alle bør sjekke egen innboforsikring, om denne dekker skadedyr.

Skjeggkre er ikke farlig, men vi har forståelse for at noen finner det ubehagelig.

 

Styret vil sørge for å sette ut limfeller i bodområdene.

 

Nyttig og utfyllende informasjon finnes på linkene under her.

 

https://www.anticimex.com/nb-no/skadedyrproblem/skadedyridentifisering/skjeggkre

 

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Skjeggkre