Lørenhagen Eierseksjonssameie

Lørenhagen ligger på sydsiden av Lørenveien og består av 100 selveierleiligheter.
Leilighetene er fordelt på to bygg som varierer i høyde fra fire til syv etasjer.
Alle leilighetene var ferdig overført fra entreprenøren til sine respektive eiere i slutten av november 2012.

Alle nyheter og informasjon om hva som skjer i sameiet, finner du på vår Facebook grupppe som heter Lørenhagen Eierseksjonssameie. Gruppen er ikke offentlig, men du kan gjerne bli medlem.
For de som ikke har Facebook, sender vi ut informasjon på mail eller i postkasse dersom det er avtalt.

Beboermøte onsdag 16 november 18.00-19.30/Residents’ meeting Wednesday 16 November at 18:00-19:30

For english text - press "Les mer" on the bottom of the article.

Lørenhagen boligsameie inviterer til
Beboermøte
Onsdag 16. november kl 18.00-19.30

Sted: «Rødstua» i kjelleren på Sinsen kirke (inngang fra Sinsenveien)

Alle eiere og leietakere i Lørenhagen (Lørenveien 41A, B, C, E, G og Lørenveien 43 A og B) er invitert til å delta.
Vi ønsker innspill fra dere og å lytte til synspunkter om forhold som er viktig for trivsel, trygghet og utvikling av bomiljøet vårt.

Det blir servert kaffe og en kakebit i møtet!

Dette er temaene:

1)     Søppel og annet avfall - Fett & avløp = ikke sant!
Søppel trenger ikke å være et problem hvis alle gjør det riktig. Hva gjør vi for eksempel med alt fettet i julebordsesongen, uten å tette rørene våre?

2)     Turid Vasstveit leder «Utegruppa» og presenterer den for oss.
Gruppa har interesse for hagen vår og for arrangementer der ute.
Askild Nilsen fra utegruppa forteller om hva som er gjort i hagen av det nye firmaet
Det blir nyheter om juletre ute.
Vil du bli med i gruppa? Snakk med Turid på møtet

3)     Sameiestyret og garasjestyret: status på ulike prosjekter.

4)     Løren Velforening – hva gjør de? Hva tilbyr de? Hva kan du som beboer være med på?
Ved styreleder i Løren Velforening Magne Mathisen

5)     Spørsmål fra beboerne – hva lurer du på?
OBS! «Store spørsmål» som krever forberedelse, for eksempel kontakt med forretningsfører eller leting i kontraktpapirer, ber vi innstendig om at du sender inn på forhånd på e-post til lorenhagenstyret@vikenfiber.no

6)     Bjarne Skov leder valgkomiteen og presenterer den for oss.
Seksjonseiere som er interessert i styrearbeid i boligsameiet eller garasjesameiet kan snakke med Bjarne på møtet

Sett av litt tid og møt fram!

 

Lørenhagen boligsameie invites to
Residents’ meeting
Wednesday 16 November at 18:00-19:30

Venue: «Rødstua» in the basement of Sinsen church (entrance from Sinsenveien)

All owners and residents in Lørenhagen (Lørenveien 41A, B, C, E, G and Lørenveien 43 A and B) are invited to participate. We want to listen to our residents’ views on issues that are important for the well-being, safety and development of our living environment

We serve coffee and cake in the meeting

These are the topics:

1)     Garbage and other types of waste - Fat & drainage = untrue!
Garbage needs not to be a problem if all of us do it right. What are we supposed to do with all the fat we use during the Christmas season without blocking our drainage

2)     Turid Vasstveit is leading the «Outdoor group» and presents it to us.
The group is interested in keeping the garden nice and in organising events there.
Askild Nilsen from the outdoor group tells us what has been done in the garden by the new maintenance company. There will be news about getting a Christmas tree.
Would you like to join the group? Talk to Turid about it in the meeting

3)     The boards of the sameie and the garage: Status of various projects

4)     Løren Velforening – what do they do – what do they offer – where can you participate?
By the head of the board of Løren Velforening Magne Mathisen

5)     Questions from the residents – what’s on your mind?
Please send in beforehand any «big questions» that need preparing beforehand in order to be able to answer, on e-mail to lorenhagenstyret@vikenfiber.n

6)     Bjarne Skov leads the election committee and presents it to us.
Owners who are interested in serving on the board of the sameie or the garage can talk to Bjarne in the meeting.

Set aside a little time and come!