Lørenhagen Eierseksjonssameie

Lørenhagen ligger på sydsiden av Lørenveien og består av 100 selveierleiligheter.
Leilighetene er fordelt på to bygg som varierer i høyde fra fire til syv etasjer.
Alle leilighetene var ferdig overført fra entreprenøren til sine respektive eiere i slutten av november 2012.

Alle nyheter og informasjon om hva som skjer i sameiet, finner du på vår Facebook grupppe som heter Lørenhagen Eierseksjonssameie. Gruppen er ikke offentlig, men du kan gjerne bli medlem.
For de som ikke har Facebook, sender vi ut informasjon på mail eller i postkasse dersom det er avtalt.

Ny hjemmsideløsning

Da er den nye hjemmesideløsningen klar! Siden er fremdeles ikke helt ferdig utformet, så dersom det skulle være noe du savner ser vi gjerne at du sier ifra. 

I den nye løsningen vil vi også ha mulighet for SMS varsling til våre beboere, noe vi kan håper gir et økt service nivå :) E-post vil fremdeles være hovedvarslingsmetoden, mens SMS vil bli brukt til varsling av saker med "kort frist" og spesielt viktige saker. 

 

Vi har videre prøvd å få med oss all beboere fra det gamle nyhetsbrevet til den nye løsningen, men noen vil nok mangle/eventuelt få e-post til gal adresse. Skulle dette gjelde deg, sendt e-post med navn, hvilket seksjonsnummer du har og hvilken e-post adresse du ønsker skal legges inn. Få også gjerne med i e-posten om du leier eller eier. 

Vi gjør videre oppmerksome på at det innen for de ulike "temaene" på siden også er en del underfaner! :) F.eks under dokumenter er det flere underfaner hvor dokumentene er delt inn i kategorier, for å enklere kunne letes frem i. 

Vi håper våre beboere har tollmodighet med oss i denne overgangen, og at dere alle til slutt blir fornøyde med løsningen vi har valg :)