Lørenhagen Eierseksjonssameie

Lørenhagen ligger på sydsiden av Lørenveien og består av 100 selveierleiligheter.
Leilighetene er fordelt på to bygg som varierer i høyde fra fire til syv etasjer.
Alle leilighetene var ferdig overført fra entreprenøren til sine respektive eiere i slutten av november 2012.

Alle nyheter og informasjon om hva som skjer i sameiet, finner du på vår Facebook grupppe som heter Lørenhagen Eierseksjonssameie. Gruppen er ikke offentlig, men du kan gjerne bli medlem.
For de som ikke har Facebook, sender vi ut informasjon på mail eller i postkasse dersom det er avtalt.

Brannvernkontroll

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern.

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss 

MANDAG 01. OKTOBER MELLOM KLOKKEN 17.00 og 21.00

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake

TIRSDAG 09. OKTOBER MELLOM KLOKKEN 17.00 OG 21.00

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS- arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.

Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.