Leie ut bolig?

Skal du leie ut boligen din? - Her har vi samlet noe av den informasjonen du trenger ved utleie av bolig.

Du må informere om følgende:
1) Regler og vedtekter
2) Hjemmeside og e-post til styret
3) Bestilling av nytt postkasseskilt
4) At de må informere styret om eventuell endring på ringetablået
5) Bomiljøvakten fra Securitas (dette er det valgfritt å informere om)

1) Regler og vedtekter
I §5 i vedtektene for Lørnehagen Eierseksjonssameie heter det:
"Erverv av seksjon og leietaker av bruksenhet må meldes til sameiets styre og forretningsfører for registering. Dette gjelder for alle næringsseksjoner (herunder garasjeplasser) og boligseksjoner. 
Seksjonseier er ved utleie forpliktet til å pålegge leietaker å følge ordensregler fastsatt iht. § 2. Videre skal utleier sørge for at §§ 14 og 15 gjøres gjeldende ovenfor leietaker" .

Av informasjon om nye beboere trenger vi minimum navn, telefon og/eller e-post til en av leietakerne.  Ny informasjon skal meldes både til styret og forretningsfører!

I tillegg forplikter du deg til å gjøre din/dine leietakere seg kjent med Husordensreglene for Lørenhagen. Husk også spesielt å informere om forbud om ting i fellesganger (med unntak av dørmatte) - da dette er forbudt i hennhold til norsk regelverk (Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter - spes §2-3).)

2) Informer om hjemmeside og e-post til styret:
Stort sett all informasjon om Lørenhagen blir gjort offentlig via hjemmesiden vår, og ved utsendelser av nyhetsbrev og SMS. Gjør nye beboere kjent med hjemmesiden vår (www.lorenhagen.info) og e-posten (lorenhagenstyret@vikenfiber.no) til styret.

3) Bestille nytt postkasseskilt:
Videre forplikter leietakerne å skaffe seg riktig postkasseskilt innen 14 dager (ref nyttig info; "Postkasseskilt"). Disse bestilles her: Postkasseskilt fra Postens Skiltbutikk - hvit

4) Informere styret om eventuell endring på ringetablået (ref nyttig info; "Ringetablå").
Ved siden av ringeklokkene i 1 etasjen, henger det en alfabetisk liste over beboere. Dersom dine leietakere ønsker å gjøre endring på denne lista, sender de en mail til styret med hvilke navn de ønsker oppført på listen. Dette skjer IKKE automatisk ved innflytting av nye beboere uten at det meldes fra om det, da enkelte ønsker reservere seg mot oppføring.

5) Informer gjerne om bomiljøvakten fra Securitas (ref nyttig info; "Bomiljøvakten)"
Sameiet er tilknyttet bomiljøvakt fra Securitas. Ved uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen kan Securitas tilkalles. Det koster ikke noe å noe å tilkalle vekter, de er der for din skyld.

Ring bomiljøvekteren på telefon 22 97 10 48. Da vil en vekter rykke ut og se til den aktuelle sitasjonen. Dette kan være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrisning av eiendommen. Så ikke nøl med å ta kontakt.