Listen er alfabetisk

A

Avtrekksvifte (rengjøring av filter og bestilling av reservedeler)

Er du klar over at filter til kjøkkenviften må rengjøres 1 gange pr måned?

Filter og filterduk rengjøres med varmt vann og oppvaskmiddel. Filter kan også vaskes i oppvaskmaskin. Jevnlig renhold påvirker levetid til vifte og er et viktig brannforebyggende tiltak.

For instuksjoner se her. Samme teksten finnes også under "Kjøkkenvifte".

Dersom du skulle trenge reservedeler til avtrekksviften kan dette bestilles på nimanor.no. Modeltypen på ventilatorviften som er installert i Lørenhagen finner du ved å ta av lyspæredekselet. Lappen ser slik ut, og modellnummeret er angitt her.


B

Balkonger

Balkonger tilhører sameiet der hver enkelt seksjon har eksklusiv bruksrett til sin respektive balkong.

Husk derfor at foruten vanlige utemøbler/sittegrupper og gassgrill ikke skal oppbevares andre ting på balkonger og terrasser.

Dette vil si at man ikke skal ha fryser, kjøleskap, pappesker, tomflasker og søppel osv på balkongen. Generelt skal det være pent og ryddig. Ta hensyn til dine naboer og følg disse enkle retningslinjer for balkongene og terrassene våre til glede for alle. 

Generelt er det også viktig at en hver form for monteringer eller oppbevaring av gjenstander på terasser/balkonger, forutsettes at gjenstanden(e) er forsvarlig festet. Det gjelder f.eks blomsterpotter/-kasser, lamper eller andre gjenstander. Det er ikke tillatt å henge opp noe som henger på utsiden av rekkverket.

Styret presiserer at det er god skikk og bruk å spørre naboen før en foretar endringer, og minner om husordensreglene,  der det fremkommer at alle fasadeendringer skal søkes styret for godkjenning.

Bomiljøvakt

Sameiet er tilknyttet bomiljøvakt fra Securitas. Ved uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen kan Securitas tilkalles. Det koster ikke noe å noe å tilkalle vekter, de er der for din skyld.

Ring bomiljøvekteren på telefon 22 97 10 48. Da vil en vekter rykke ut og se til den aktuelle sitasjonen. Dette kan være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrisning av eiendommen. Så ikke nøl med å ta kontakt. 

Samme teksten finnes også under "Securitas vakt"

Les mer her

Brannsikkerhet

Etter pålegg fra Brann- og redningsetaten, er det ikke tillatt å oppbevare ting (med untak av dørmatte) i ganger i Lørenhagen. Dette er fordi alle våre ganger er å regne som rømningsveier. Alle ting som blir ureglementert oppbevart i ganger (både leilighetsganger og bodganger) vil bli fjernet av vaktmester, og satt på lager i 6 uker. Dersom ikke beboer melder seg til styret innen den tid, for å få tilbake disse tingene vil de bli kastet.  

Vi gjør oppmerksom på at dette IKKE er et vedtak fra Styret i Lørenhagen, men en del av norsk regelverk (Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter - spes §2-3).

Brannvern

Styret har inngått en avtale med Norsk Brannvern, som en gang i året vil besøke alle enhetene å se til at både røykvarslere og brannslanger fungerer som de skal. 

De vil også kunne svare på generelle spørsmål rundt brannvern i hjemmet.  

Ved brannalarm

 • Sørg for at alle i boenheten blir varslet
 • Lukk dører og vinduer
 • Gå raskt ut av bygningen og til Løren Torg, ved inngangen til butikkene.
 • Bruk ikke heis ved brann
 • Varsle personer i fare ved å rope "Brann! Brann!"
 • Trykk inn manuell brannmelder
 • Varsle brannvesenet på nødnummer 110, med mindre det er falsk alarm
 • Si i fra til brannvesenet hvis det fremdeles er folk inne

Merk: Brannrøyk er svært giftig! Dersom trapperommet er fylt av røyk, bruk alternativ rømningsvei eller gå tilbake til leiligheten. Gjør deg til kjenne via vindu eller balkong, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

Redde, varsle, slokke

Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann, må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen men "Redde, varsle, slokke" er en nyttig huskeregel:

1. REDDE: Sørg for at alle kommer i sikkerhet.

2. VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110

3. SLOKKE: Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare.

Nødnummer til brannvesenet: 110


C


D

Dekkhotell (rammeavtale)

Løren Velforening har signert ny rammeavtale med Mittdekkhotell - Økern, som gir alle våre medlemmer gode priser på avtale om dekkhotell.

Som dekkhotellkunde blir man også medlem i deres fordelsprogram, som bla. gir tilgang til deres maskinvask for bil med 40-50% rabatt. Mittdekkhotell henter dine dekk hos annet dekkhotell i Oslo gratis, ved innsendelse av fullmakt. Avtalen og fullmakten finner du her.

Bestilling av kundeforhold gjøres på www.mittdekkhotell.no. Ta med kopi av en faktura på fellesutgifter fra ditt sameie/borettslag ved betaling, og referer til avtale "Løren Velforening".

Tidligere rammeavtale mellom Løren Velforening og Dekk1 vil med dette utgå.


E

Elektrikerarbeid (rammeavtale via Løren Velforening)

Løren Velforening har inngått en rammeavtale for elektriske arbeider, på vegne av alle sine medlemmer. Avtalen kan også benyttes av beboere i de tilknyttede sameiene/borettslagene. EDA Elektro Data tilbys alt av tjenester innenfor svak- og sterkstrømsinstallasjoner, samt elektrisk materiell knyttet til dette.

Avtalt pris for arbeid, er kr. 687,50/time inkl. mva. Oppmøte/bil tilkommer med kr. 250,- inkl. mva. pr. oppdrag.

Kontaktinformasjon:

EDA Elektro Data Romerike AS v/ Kim Gard Kristoffersen, kim.kristoffersen@eda.no, mobil: 93 41 5120


F

Facebook gruppe for sameiet

Sameiet har en lukket Facebook gruppe for alle som eier eller leier leilighet hos oss.
Søk etter Lørenhagen Eierseksjonssameie, be om å få bli medlem.
Da vil administrator sjekker beboerliste og godkjenne dersom du hører til hos oss.

Gruppen er i utgangspunktet ment som en informasjonskanal for styret ut til bebeoere, men dersom du vil legge ut noe som er nyttig for dine naboer - kan du absolutt gjøre det. (husk vanlig høflighet)

FDV

FDV´en som vi fikk utlevert ved innflyttning, finner dere her. Her finnes informasjon om det meste av alt som er levert til leilighetene. 

Forretningsfører

Sameiets forretningsfører er Sebra Forvaltning. Forretningsfører bistår sameiet med oppgaver knyttet til eierskifter, økonomi/regnskapsoppfølging og utstedelse- og innkreving av fakturaer for felleskostnader.

Kjøper eller selger du en seksjon i sameiet er det viktig å sørge for at forretningsfører får rask beskjed mht eieroversikt, beboerlister og felleskostnader. Snakk med megler eller kontakt forretningsfører for mer informasjon om eierskifter.

For spørsmål om faktura eller felleskostander, ta kontakt med Sebra Forvalting.
Ta kontakt med sentralbordet på telefon: 23 89 10 20
epost: faktura@sebraforvaltning.no
Les mer om Sebra Forvaltning på deres hjemmeside: Sebraforvaltning.no

Sameiets kontaktperson i Sebra Forvalting er Inger-Lise Haagensen
epost: ILH@sebraforvaltning.no,
telefon: 982 56 100

(SEBRA Forvaltning er fra 01.april 2016 ett datterselskap av BORI BBL)

Forsikringer

Sameiets bygningsmasse er forsikret i If Skadeforsikring med avtalenr SP1222405.1.3.

Alle seksjonseiere/beboere må selv tegne innboforsikring.

 


G

Gasslekasje

Vi gjør oppmerksom på at man kan oppleve "utblåsninger" i boksen ute.
Dette er helt normalt, men kan gi en kortvarig gasslukt i området rundt boksen. 

MEN; Dersom du skulle oppdage kraftig vedvarende gasslukt fra gasskapet,
er det svært viktig å følge rutinene rundt dette (informasjonen finnes også inne i gasskapet på balkongen). 

Stegene er kort fortalt:
1) Steng av hovedstengventilen (merket på bilde)
2) Vent en liten stund og still deg spørsmålet: 

"Har lukten forsvunnet?"
Dersom nei:
Ring brannvesenet 110. Dette er et tegn på at lekasjen ikke er lokalt i din boks, men i hovedanlegget.

Dersom ja:
Kontakt Alfa Olis for service (Telefon: 23 24 40 30).
De sender da en servicemann som vil utrede hvor det eventuelt lekker og utbedre feilen. 

Garasjeåpner 

Som garajseåpner brukes i hovedsak mobiltelefon, brikken vi bruker til inngangsdøren kan også brukes.
For å kunne bruke mobiltelefon som garasjeåpner, trenger garasjestyret beskjed om hvilke mobilnummer som skal benyttes.

Ta kontakt med Katheryn Samuelsson på mail katheryn.kely@gmail.com.
Legg ved følgende -> mobilnummer, nummer på parkeringsplass og navn.

Du vil da få tilsendt et nummer som du bruker når du ønsker å åpne garasjeporten. 
Ved utkjøring er det en laser som automatisk åpner porten.

Gasspeis

Noen av leilighetene er levert med gasspeis og er dermed tilkoblet det sentrale gass systemet. For de leilighetene som har gasspeis (enten den er i bruk eller ikke) forplikter de seg til å betale den felles vedlikeholdskostnaden, samt å være tilgjengelig når den årlige gass-servicen skal gjennomføres. Husk også at fjernkontrollen til gasspeisen går på batteri, som må byttes inn i mellom. At fjernkontrollen er tom for batteri vises ved at det røde lyset på fjernkontrollen ikke lyser når du trykker på den. For å bytte batteri må man skru løs de 4 skruene på baksiden av fjernkontrollen, før man kan ta av bakdekselet. 

For service av gasspeis kan Alfa Olis Gass & VVS AS kontaktes:

service@alfaolis.no   Telefon service: 948 29 752

De leilighetene som har gasspeis vil også ha mulighet for å kunne få montert et uttak fra gassboksen på ballkongen, hvor man kan koble til gassgrill.  For slik montering har vi en avtale med Alfa Olis (samme selskap som utfører gass-service). Tilbud om montering finner du her

Grilling

Det er tillatt å benytte elektrisk og gassgrill på terrassene.
For seksjoner som har gasspeis er det mulig å innstallere et uttak for gassgrill.

Styret har en avtale for installasjon av uttak for gassgrill med AlfaOlis, som også står for den årlige kontrollen av gasspeisene. Tilbudet på installasjon finner du her. Vi tar høyde for at priser i tilbudet kan bli justert. 

Gassflasker skal ikke oppbevares inne i leiligheten eller i kjellerbod.

NB! Kullgrill er ikke tillatt.
Vi viser til husordensreglene: 3-Balkonger, Punkt 3.4 


H

Heiser

Sameiets heiser er levert av Otis, som også har vedlikehold av heisene. Alle heiser har direktealarm til døgnbemannet vaktsentral. Så står du fast i heisen trykk på alarmknappen og du vil bli satt over til vaktsentralen.

Vi har hatt utfordringer med hyppige heisstans som skyldes feil bruk av beboere. En gjenganger er at heisdørene fysisk sperres med flyttegods ifm inn- og utfylling fra leilighetene. I heisdørene finnes en fotocelle som vil slå heisen ut av drift dersom dørene sperres ved å sette noe i heisdøren for å holde de åpne. 


I

Innbrudd/tyveri

Ved innbrudd i leilighet, bod eller bil i garasjeanlegg, anmeld forholdet til Politiet på vanlig måte. 

Ved tyveri av sykkel kan anmeldelse av tyveri gjøres på nett, anmeldelesskjema finner du her. Ved innbrudd i bod, leilighet eller bil derimot, må anmeldlese leveres ved personlig oppmøte på polititasjonen. Dette gjelder også dersom du skulle ha en beskrivelse av eventuell gjerningsmann, samt om du er utenlandsk stasborger. Reglene for hvilken type anmeldlese du må levere finner du her

Har du hatt innbrudd i boden og boddøren er ødelagt, send en e-post til styret. Det samme gjelder dersom du har hatt innbrudd i postkassen din. Gjenstander som er stjålet fra egen bod dekkes av egen innboforsikring. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

For å hindre innbrudd anmoder vi alle om å lukke inngangsdørene til oppgangene og påse at disse går i lås. Husk også alltid å låse boddør og inngangsdøren til boden når du har vært her. Husk at det alltid skal være lås på boden, selv når den ikke er i bruk. Benytt ikke garasjedøren unødvendig. Dersom du oppdager at ukjent står utenfor garasjeinnkjørsel og venter på at bil skal kjøre ned, stopp ved port slik at denne lukker seg slik at ukjent/uvedkommende bil/person ikke slippes inn.

Vi oppfordrer for øvrig alle sameiere til å være oppmerksomme og ikke slippe uvedkommende inn i Sameiets fellesområder; ikke slipp andre inn ved å åpne for ukjente som ringer på dørtelefonen, vær oppmerksomme på biler som står utenfor garasjeanlegget og venter på å kjøre inn, og hør med folk som oppfører seg mistenksomt om hva deres ærend er.


J


K

Kjøkkenvifte (rengjøring av filter)

Er du klar over at filter til kjøkkenviften må rengjøres 1 gange pr måned?

Filter og filterduk rengjøres med varmt vann og oppvaskmiddel. Filter kan også vaskes i oppvaskmaskin.
Jevnlig renhold påvirker levetid til vifte og er et viktig brannforebyggende tiltak.

For instuksjoner se her.

Komprimatorbil

På Løren kommer kompramatorbilen på sporadiske besøk. Her kan du kaste alt du har av avfall med untak av spesiall avfall (f.eks batterier, eksplosiver, maling, løsemidler, gassflasker osv). 

Informasjon om når bilen er i Lørenhagen, vil bli lagt ut informasjon på Facebook gruppa og det vil bli sendt ut mail til beboerne i forkant av besøket. (samt sms påminnelse)

HUSK: Du må selv sørge for kaste eget avfall inn i komprimatorbilen!


L

Løren minigjenbruksstasjon

Løren har sin egen minigjenbruksstasjon lokalisert på baksiden av Løren Torg.
Her kan beboerne våre kaste avfall gratis inntil 0,5 m3 som du kan bære med deg av følgende:

- Klær og tekstiler
- Små gjenstander til ombruk
- Metall
- Trevirke, maks 1 meter i lengde
- Keramikk og porselen 
- Papir, papp og kartong 
- Glass- og metallemballasje
- Batterier, lysstoffrør og lyspære
- Farlig avfall
- Små elektriske apparater
- Plastprodukter 
- Isopor 
- Brennbart

Mer informasjon om minigjenbruksstasjonen og dens åpningstider finner du her.

På minigjenbruksstasjonen finnes det også en bytte-hylle, her kan du sette igjen ting andre kanskje har bruk for eller du kan ta med deg noe du selv trenger.

Løren Velforening

Løren Velforening er en partipolitisk og religiøst uavhengig forening. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet samt drift av Lørenparken. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Foreningen skal ikke engasjere seg i konflikter der to parters private interesser står mot hverandre, uten begge parters samtykke, og i så fall kun med bistand overfor myndigheter eller til å finne frem til relevante lover og forskrifter. Det kreves i tillegg minst ¾ flertall i styret for å ta opp slike saker.

Alle husstander som ligger i Velforeningens område er pliktige medlemmer. Velforeningens øverste organ er årsmøtet. Hvert sameie/borettslag med over 100 seksjoner velger 2 utsendinger til årsmøtet i velforeningen. De med færre velger en utsending. Saker som skal behandles i velforeningens årsmøte fremlegges for årsmøtet i det enkelte sameie, som også velger utsendingene. Mellom årsmøtene ledes velforeningen av et styre som består av styrelederene i det enkelte sameie/borettslag.

For 2011 er kostnaden for medlemsskap i velforeningen på 990 kr pr. seksjon. Denne innkreves gjennom felleskostnaden (husleie) i det enkelte sameie.

Hjemmeside til Løren velforening: www.lørenvel.no


M

Maling

Løren Velforening har utarbeidet en rabattavtale med Fargerike Alnabru.
Rabatten får man ved å oppgi "Løren Vel" i kassa.
Oversikt over hvilke rabatter du kan få, finner du her.

Samme info finnes under "Fargerike Alnabru"

Markiser og screens

Husordensreglenes §3.5 sier: "Det er ikke tillatt å endre på balkongens utseende, herunder rekkverk.
Avskjerming for øvrig mot vind og sol kan kun skje etter styrets samtykke". 

Derfor er det inngått en avtale om markiser og screens er inngått med Markisemannen. 

Her er standard for hvilke markiser og screens som er godkjent i sameiet:
(Dersom andre typer blir montert vil disse bli fjernet på seksjonseiers regning)

Markiser: 
Navn: Lunex terrassemarkise, stativ i lysgrå RAL 7035
Duk: Melert markiseduk. Fargenr 407/52, rett kappe.
Betjening: Sveiv eller motor med fjernkontroll. Utvendig strømtilkobling for motor.
Montering: Vegg eller takmontering.

Screen: 
Navn: Lunex Screenline 90, skinner i hvit RAL 8019
Duk: Brunsvart nr. 307. screenduk som skjermer for sol men beholder utsynet. Valgfri tetthet.
Betjening: Motor med fjernkontroll. Utvendig strømtilkobling for motor.
Montering: Monteres på vindusomramming
Tilleggsinformasjon: Ny utviklet, driftsikkert system med støydemping. 

Informasjon om diverser priser og rammeavtaler får du ved å trykke her. 
Vi tar høyde for at priser i tilbudet kan bli justert.


N

Nøkkelsystemet

Merk! Nøkler inn til selve leilighetene er ikke systemnøkler, dvs. du kan du lage så mange kopier du bare vil hos hvilken som helst forhandler som sliper nøkler. 

Vårt nøkkelsystem (SmartAir) er avansert i form av at hver nøkkelbrikke til ytterdøren og dører inn til boder, garasjen etc. er kodet spesielt for den enkelte seksjonsenhet. Det er mulig å bestille ekstra nøkler eller ny nøkkel ved tap. Hver seksjon har fått utlevert 4 nøkkelbrikker. 

Bestilling av nye brikker:
Bestilling av nøkkelbrikker skal gå gjennom styret. Om du mister en nøkkelbrikke må styret få beskjed, og nummere på de nøkelbrikkene som man har igjen må sendes styret. Dette fordi brikker som er stjålet eller mistet skal slettes.

 


O


P

Portåpnere

Som garajseåpner brukes i hovedsak mobiltelefon, brikken vi bruker til inngangsdøren kan også brukes.
For å kunne bruke mobiltelefon som garasjeåpner, trenger garasjestyret beskjed om hvilke mobilnummer som skal benyttes.

Ta kontakt med Katheryn Samuelsson på mail kethryn.keli@gmail.com

Legg ved følgende -> mobilnummer, nummer på parkeringsplass og navn.

Du vil da få tilsendt et nummer som du bruker når du ønsker å åpne garasjeporten. 
Ved utkjøring er det en laser som automatisk åpner porten.

Postkasseskilt

Skilt på alle postkasser skal være av samme type, den typen som er godkjent hos oss bestiller du av Servicegruppen AS. Dersom du leier ut leiligheten, må du sørge for å informere leietaker om at postkasseskilt må ordnes innen 14 dager.

Skilt bestilles du hos:

Firma: Servicegruppen AS Postboks 15 2025 FJERDINGBY
Tlf: 64 80 26 48
E-post: salg@servicegruppen.no / skilt@servicegruppen.no
Webadresse: www.servicegruppen.no
Skilttype: Norgeskassa MEGA


Radiator vedlikehold

Radiatorene i en leilighet bør luftet og tørkes støv av minst 1 gang i året. Gjerne ved "oppstart av radiatorsesongen" (september/oktober/november). Dette gjør at både du og dine naboer får maksimal effekt ut av radiatoren, med så lite støy som mulig. 

Støvtørking av radiatoren: 
Risten på toppen av radiatoren kan lett tas av ved å dra denne rett opp, slik
Bruk en støvklut eller støvsuger til å fjerne alt støv både nedi og rundt radiatoren. 
Når du er ferdig med å tørke støv, trykker du enkelt risten tilbake på plass. 

Lufting av radiatoren:
For å lufte radiatoren, trenger du en radiatornøkkel. 
Denne får man kjøpt hos både Clas OhlsonBiltema osv.  Du vil også trenge en liten beholder eller klut, da det vil komme ut en liten mengde vann fra radiatoren mot slutten av prosessen.
Luftninge fungerer best dersom radiatoren er stengt av, så skru radiatoren ned på før du begynner. 

Slik gjør du det: 

 1. Sett nøkkelen i radiatorventilen (som ser slik ut), og vri forsiktig til du hører en suselyd. 
 2. La luften slippe ut og fortsett til det kommer vann ut av radiatoren. 
 3. Steng så igjen ventilen ved å vri forsiktig motsatt vei av hva du gjorde da du åpnet den. 
 4. Gjenta gjerne prosessen et par dager senere, for å sikre maksimalt resultat. 

Registrering av beboere

Ny leietaker:
Styret viser til vedtektenes og minner om at seksjonseiere er ved utleie forpliktet til å informere styret om hvem som er leietaker. Styret trenger informasjon om:

- Fornavn og etternavn
- E-post adresse
- Tlf nummer

Seksjonseier forplikter seg til å gjøre leietakere kjent med våre vedtekter og husordensregler.
Vi oppfordrer alle til å vurdere potensielle leietakere ut i fra at vi skal ha et hyggelig naboforhold. 
Sjekk referanser fra tidligere utleiere mht. betalingsdyktighet og ikke minst erfaringer med tanke på bråk og ubehag for naboer. Utleiemeglere kan bistå dersom dere er usikre på hvordan dere går frem.

Ny eier:
Seksjonseier må også melde om ny eier ved et eventuelt salg, og informasjonen skal gis til forretningsfører og styret. 

Rens av sluk

Rens av sluk skal i følge FDV´en til boligen rengjøres minimum hvert halv år. Dette for å hindre lukt og lekkasjer.
- En oppskrift på hvordan du rengjør "avløpet" til vaskemaskin/tørketrommel finner du her.
- Video som viser hvordan du rengjør dusjsluket finner du her og hvordan du rengjør vannlåsen under vasken finner du her.

Ringetablå

Styret har valgt en løsning der alle navnene på beboeren står i alfabetisk rekkefølge i en ramme tilknyttet ringetablået.
Her kan beboerne selv ønske hvilket navn de ønsker skal stå oppført, eventuelt reservere seg mot oppføring av navn. 

Dersom du skulle ønske endringer på listen som henger ved din oppgang eller reservere deg mot oppføring.
Ta kontakt med styret på e-post: Lorenhagenstyret@vikenfiber.no


Securitas vakt 

Sameiet er tilknyttet bomiljøvakt fra Securitas.
Ved uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen kan Securitas tilkalles.
Det koster ikke noe å noe å tilkalle vekter, de er der for din skyld.

Ring bomiljøvekteren på telefon 22 97 10 48. Da vil en vekter rykke ut og se til den aktuelle sitasjonen.
Dette kan være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrisning av eiendommen.
Så ikke nøl med å ta kontakt. 

Samme teksten finnes også under "Bomiljøvakt"

Søppel

Det er opp til den enkelte beboer å kvitte seg med eventuelt avfall dere måtte ha pga. flytting, rydding eller andre aktiviteter som skaper søppel som ikke får plass i søppelnedkastene. Dette gjelder også pappemballasje, som er for stor til å få plass i papir nedkastet! 

Dersom søppel og annet avfall blir hennsatt i trappeoppganger, fellesarealet, i bakgården ol. har merking som kan spore dette tilbake til en seksjonseier, vil seksjonseier blir fakturert for fjerning av dette! Dersom vi ikke finner ut hvem som eier dette, vil dette påvirke sameiets utgifter og vi antar at alle er enig om at vi har bedre ting å bruker penger på. 

Avfall kan leveres på avfallstasjoner i Oslo, de nærmeste er Haraldrud eller Grefsen.
For veibeskrivelser og mer informasjon leveringsteder og betingelser besøk: Renovasjonsetaten


T


U

Utelamper (til balkong)

I forhold til å kunne holde en standarisert og pen fasade, har styret i Lørenhagen i samarbeid med Electro-Spesialisten A/S fått satt opp et tilbud på montering av utelamper. Montørene vil med dette montere lampene slik at de etasjevis er på lik høyde med andre lamper i samme etasje. 

Tilbudet fra Electro-Spesialisten finner dere her, mens spesifikasjonene på lampen finner dere her. Andre type lamper er ikke godkjent av styret for bruk på balkonger, dersom andre type lamper monteres - vil disse bli fjernet for seksjonseiers regning.

Vi tar høyde for at priser i tilbudet kan bli justert. 

For bestilling av utelamper ta kontakt med:
- Electro-Spesialisten AS, Oddvar Ring
- Besøksadresse: Kjølberggt.9  0653 Oslo
- Tlf: 23036666 dir.:23036676 m:+4792023194
- E-mail: oddvar.ring@elspes.no

Utleie av bolig

Styret viser til vedtektenes og minner om at seksjonseiere er ved utleie forpliktet til å informere styret om hvem som er leietaker. Styret trenger informasjon om:

- Fornavn og etternavn
- E-post adresse
- Tlf nummer

Seksjonseier forplikter seg til å gjøre leietakere kjent med våre vedtekter og husordensregler.
Vi oppfordrer alle til å vurdere potensielle leietakere ut i fra at vi skal ha et hyggelig naboforhold. 
Sjekk referanser fra tidligere utleiere mht. betalingsdyktighet og ikke minst erfaringer med tanke på bråk og ubehag for naboer. Utleiemeglere kan bistå dersom dere er usikre på hvordan dere går frem.


V

Vaktmestertjenesten

Løren Velforening har, med sine tilsluttede boligsameier og borettslag, en løpende avtale med Bygårdsservice AS.

Dersom du oppdager feil og mangler i fellesarealer (dører, lys som er gått el), kan du gi beskjed på lorenhagenstyret@vikenfiber.no.

Ved fare for skade på bygninger eller eiendom, og man har behov for umiddelbar hjelp i forbindelse med dette - kan den du kontakte vår 24t tjeneste hos Bygårdsservice AS på telefon 905 20 631.
(OBS: sameiet/ borettslaget belastes for bruk av denne tjenesten).

”Fare” i denne sammenheng må ikke forveksles med nød, da skal man selvfølgelig kontakte nødetatene direkte;
Brann 110 – Politi 112 – Ambulanse 113.