Valgkomitè

På ordinært sameiermøte i Lørenhagen Eierseksjonssameie 2022, ble det vedtatt at Lørenhagen skal ha egen valgkomité. 

Valgkomiteen velges for 2 år av gangen, hvor medlemmene er på valg vekselsvis annet hvert år.
Valgkomiteen består av totalt 3 medelemmer, hvor en av medlemmene fortrinnsvis er et avtroppende styremedlem. 

Valgkomiteen består av følgende medlemmer: 

Seksjonseiere som har forslag til nye personer til styret og valgkomiteen fremmer forslag til komiteen, i god tid før sameiermøtet.