Valgkomitè

På ordinært sameiermøte i Lørenhagen Eierseksjonssameie 27 april 2016, ble det vedtatt at Lørenhagen skal ha egen valgkomité. 

Valgkomiteen velges for 2 år av gangen, hvor medlemmene er på valg vekselsvis annet hvert år. Valgkomiteen består av totalt 3 medelemmer, hvor en av medlemmene fortrinnsvis er et avtroppende styremedlem. 

Valgkomiteen består av følgende medlemmer: 

Bjarne Skov, Lørenveien 41G - leilighet 43,  e-post: bjskov@gmail.com , mobil: 901 82 976

Marit Gjærum, Lørenveien 41 C  - leilighet 15,  e-post: marit.gjarum@gmail.com  mobil: 974 36 293

Turid Vassteviet, Lørenveien 43 A - leilighet 89,  e-post: tvasstv2010@live.no  ,  mobil: 908 41 009

 

Seksjonseiere som har forslag til nye personer til styret og valgkomiteen fremmer forslag til komiteen, i god tid før sameiermøtet.