Valgkomitè

På ordinært sameiermøte i Lørenhagen Eierseksjonssameie 27 april 2016, ble det vedtatt at Lørenhagen skal ha egen valgkomité. 

Valgkomiteen velges for 2 år av gangen, hvor medlemmene er på valg vekselsvis annet hvert år. Valgkomiteen består av totalt 3 medelemmer, hvor en av medlemmene fortrinnsvis er et avtroppende styremedlem. 

Valgkomiteen består av følgende medlemmer: 

Bjarne Skov, Lørenveien 41G - leilighet 43,  e-post: bjskov@gmail.com , mobil: 901 82 976

Marit Gjærum, Lørenveien 41 C  - leilighet 15,  e-post: marit.gjarum@gmail.com  mobil: 974 36 293

Turid Vassteviet, Lørenveien 43 A - leilighet 89,  e-post: tvasstv2010@live.no  ,  mobil: 908 41 009

 

Seksjonseiere som har forslag til nye personer til styret og valgkomiteen fremmer forslag til komiteen, i god tid før sameiermøtet. 

 

 

Oppslagstavle

Siste nyheter

Skjeggkre
Informasjon til seksjonseiere ang....


Komprimatorbil
Torsdag 16. april kommer komprimatorbilen...


Varsel om årsmøte 2020
Dette er kun en informasjon om dag, og...


Mye moro for liten og stor på Løren i desember
Søndag 1. desember:


Beboermøte 2019
Velkommen til årets...