Valgkommite

På ordinært sameiermøte i Lørenhagen Eierseksjonssameie 27 april 2016, ble det vedtatt at Lørenhagen skal ha egen valgkomité. 

Valgkomiteen velges for 2 år av gangen, hvor medlemmene er på valg vekselsvis annet hvert år. Valgkomiteen består av totalt 3 medelemmer, hvor en av medlemmene fortrinnsvis er et avtroppende styremedlem. 

Valgkomiteen består av følgende medlemmer: 

Bjarne Skov, Lørenveien 41G - leilighet 43, e-post: bjskov@gmail.com , mobil: 901 82 076

Wenche Kruse, Lørenveien 41G - leilighet 56, e-post: wencheakruse@hotmail.com , mobil: 489 96 933 

Per-Thore Lanner-Wærvågen, Lørenveien 41G - leilighet 54, e-post: per_thore.lanner@yahoo.com , mobil: 957 93 120

 

Seksjonseiere som har forslag til nye personer til styret og valgkomiteen fremmer forslag til komiteen, i god tid før sameiermøtet. 

 

 

Oppslagstavle

Siste nyheter

Varsel om årsmøte 2020
Dette er kun en informasjon om dag, og...


Mye moro for liten og stor på Løren i desember
Søndag 1. desember:


Beboermøte 2019
Velkommen til årets...


Malearbeide på fasade
Uke 41 begynner utvendig vedlikehold....


Komprimatorbil